Käyttöehdot

1. Sopijapuolet

Palvelun ja xchat.fi-sivuston tarjoaa Solofi Oy (”xchat.fi”). Y-tunnus 1859647-1, Läntinen Pitkäkatu 15, 20100 Turku. Palvelun käyttö vaatii käyttöehtojen hyväksymisen. Käyttöehtoja sovelletaan Käyttäjän rekisteröidyttyä sivustolle tai sivuston käyttämisen yhteydessä.

2. Käyttäjät

Sivuston xchat.fi käyttäjien tulee olla täysi-ikäisiä ja oikeustoimikelpoisia henkilöitä. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä. Palvelua käyttämällä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja sekä vakuuttaa tutustuneensa tietosuojaselosteeseen.

3. Palvelun luonne

Palvelu on reaaliaikainen chat-palvelu, jonka sisältö koostuu Solofi Oy:n sekä palvelun käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Solofi Oy vastaa ainoastaan itse tuottamastaan sisällöstä. Solofi Oy ei vastaa xchat.fi -sivustolle muiden käyttäjien toimittamasta tai aineistosta. Käyttäjien julkaiseman aineiston tulee olla hyvän tavan mukaista. Kaikki yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä loukkaavan sisällön tuottaminen tai julkaiseminen on kielletty.

4. Yksityisyys ja evästeet

Solofi Oy käsittelee käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Solofi Oy:n tietosuojaselosteen (https://www.xchat.fi/) sekä kulloinkin voimassa oleman lainsäädännön mukaan. Palvelun ja sivuston Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Solofi Oy tai heidän lukuunsa toimiva kolmas osapuoli voi valvoa, lukea ja tallentaa aineistoja valvonnan suorittamiseksi. Solofi Oy ei luovuta käyttäjien yksityisiä tietoja kolmansille osapuolille ilman lainvoimaista viranomaisten päätöstä. Poikkeuksena ovat tiedot, jotka Käyttäjä on rekisteröityessään tiennyt julkistettavan toisille käyttäjille.

5. Palvelun saatavillaolo

Sivustoa xchat.fi pyritään pitämään käytössä 24 tutnai vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Solofi Oy ei kuitenkaan takaa sivuston tai palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Solofi Oy tekee parhaansa korjatakseen virheet kohtuullisessa ajassa.

6. Rajoitettu vastuu

Solofi Oy on vastuussa ainoastaan itse tuottamastaan sisällöstä. Solofi Oy ei ole vastuussa käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Sivustolla xchat.fi ei ole aineiston ennakkotarkastusta, mutta Solofi Oy tekee parhaansa poistaakseen ja estääkseen käyttäjien tuottaman laittoman sisällön julkaisemista. Sivuston xchat.fi Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Solofi Oy:lle aiheutuneet vahingot, jotka voivat johtua viallisten tai häiriötä aiheuttavien laitteiden käyttämisestä taikka viallisten tai häiriötä aiheuttavien ohjelmistojen tuottamisesta tai välittämisestä sivustolle. Lisäksi Käyttäjä on velvollinen korvaamaan laite- tai ohjelmistovikojen etsinnästä aiheutuneet kustannukset.

Käyttäjä on velvollinen hankkimaan itse xchat.fi -sivuston käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot sekä tietoliikenneyhteydet. Lisäksi Käyttäjä ymmärtää, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa xchat.fi -sivustolle toimivuusongelmia. Käyttäjä on velvollinen vastaamaan oman laitteensa sekä tietoliikenneyhteyksien suojauksesta, eikä Solofi Oy ole vastuussa tietoturvallisuuden puutteista tai tietoturvariskien aiheuttamista ongelmista tai niistä aiheutuvista kuluista.


7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy xchat.fi -sivuston käyttöehtoja tai tietosuojaselosteen mukaisia toimintatapoja, on hänen lopetettava palvelun ja sivuston käyttö välittömästi. Käyttäjällä on mahdollisuus pyytää Solofi Oy:tä poistamaan kaikki hänen xchat.fi -sivustolle rekisteröimät tietonsa.

8. Riidat ja sovellettava laki

Sivustolla xchat.fi sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Solofi Oy:n ja Käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät tuota yksimielistä lopputulosta, ratkaistaan riidat oikeusteitse Solofi Oy:n tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

9. Tietojen luovutus viranomaisille

Solofi Oy:llä on oikeus luovuttaa Käyttäjän tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa 17.9.2018 lähtien ja ovat voimassa toistaiseksi.